مقاوم سازي ساختمان 


در اين مطلب ما سعي کرديم شما را با مزايا و معايب سازه هاي فولادي در سايت آرين تيس آشنا کنيم.


مزاياي سازه هاي فولادي


مقاومت زياد:


مقاومت قطعات في زياد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است به اين علت در دهانه هاي بزرگ سوله ها و ساختمان هاي مرتفع ساختمان هايي که بر زمين هاي سست قرار ميگيرند حائز اهميت فراوان مي باشد.


خواص يکنواخت:


ف در کارخانجات بزرگ تحت نظارت دقيق تهيه مي شود يکنواخت بودن خواص آن مي توان اطمينان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجي تحت تاثير قرار نميگيرد


اطمينان در يکنواختي خواص مصالح در انتخاب ضريب اطمينان کوچک موثر است که خود صرفه جويي در مصرف مصالح را باعث مي شود


دوام:


دوام فولاد بسيار خوب و مناسب است ساختمان هاي في که در نگهداري آن دقت گرددبراي مدت طولاني قابل بهره برداري خواهد بود.


خواص ارتجاعي:


خواص مفروض ارتجاعي فولاد با تقريب بسيار خوبي مصداق عملي دارد فولاد تا تنش هاي بزرگي از قانون هوک به خوبي پيروي مي کند مثلا ممان اينرسي يک مقطع فولادي را مي توان با اطمينان در محاسبه وارد نمود حال اينکه در مورد مقطع بتني ارقام مربوطه چندان معين و قابل اطمينان نمي باشند.


شکل پذيري:


از خاصيت مثبت مصالح في شکل پذيري ان است که قادرند تمرکز تنش را در واقع علت ترد و شکننده در مقابل اين نيروها فوق العاده ضعيف اند يکي از عوامل که در هنگام خرابي عضو خود خبر داده و از خرابي ناگهاني و خطرات ان جلوگيري مي کند.


پيوستگي مصالح:


قطعات في با توجه به مواد متشکله آن پيوسته و همگن مي باشد ولي در قطعات بتني صدمات وارده در هر زله به پوشش بتني روي سلاح ميلگرد وارد مي گردد ترک هاي که در پوشش بتن پديد مي ايد قابل کنترل نبوده و احتمالا ساختمان در پس لرزه يا زله بعدي ضعف بيشتر داشته و تخريب مي شود.


انفجار:


در ساختمان هاي بارهاي وارد توسط اسکلت ساختمان تحمل شده از قطعات پرکننده مانند تيغه ها و ديوارها استفاده نمي شود نيروي تخريبي انفجار سطوح حائل را از اسکلت جدا مي کند و انرژي مخرب اشکار مي شود ولي ساختمان کلا ويران نخواهد گرديد در ساختمان هاي بتن مسلح خرابي ديوارها باعث ويراني ساختمان خواهد شد.


تقويت پذيري و امکان مقاوم سازي :


اعضاي ضعيف ساختمان في را در اثر محاسبات اشتباه تغيير مقررات و ضوابط اجرا ميتوان با جوش و يا پرچ و يا پيچ کردن قطعات جديد تقويت نمود و يا قسمت يا دهانه هاي اضافه کرد.


شرايط اسان ساخت و نصب:


تهيه قطعات في در کارخانجات و نصب آن در موقعيت شرايط جوي متفاوت با تمهيدات لازم قابل اجرا است.


سرعت نصب:


 


سرعت نصب قطعات في نسبت به اجزا قطعات بتني مدت زمان کمتري مي طلبد.


 


پرت مصالح:


با توجه به تهيه قطعات از کارخانه پرت مصالح نسبت به تهيه و بکار گيري بتن کمنر است.


وزن کم:


ميانگين وزن ساختمان فولادي را مي توان بين 245- 390 کيلوگرم بر متر مربع و يا بين 80 تا 128 کيلوگرم برمتر مکعب تخمين زد در حالي که در ساختمان هاي بتن مسلح اين ارقام به ترتيب بين 480 تا 780 کيلوگرم بر متر مربع يا 160 تا 250 کيلوگرم بر متر مکعب مي باشد.


اشغال فضا:


در دو ساختمان مساوي از نظر ارتفاع و ابعاد –ستون و تيرها ي ساختمان هاي في از نظر ابعاد کوچکتر از ساختمان هاي بتني مي باشد سطح اشغال يا فضا مرده در ساختمان هاي بتني بيشتر ايجاد مي شود.


ضريب نيروي لرزه اي:


حرکت زمين در اثر زله موجب اعمال نيروهاي دروني در اجزا ساختمان مي شود بعبارت ديگر ساختمان بر روي زمين که به صورت تصادفي و غير همگن در حال ارتعاش است بايستي ايستايي داشته و ارتعاش زمين را تحمل کند در قاب هاي بتن مسلح که وزن بيشتر دارد ضريب نيروي لرزه اي بيشتر از قاب هاي في است تجربه نشان ميدهد که خسارت وارده بر ساختمان هاي کوتاه و صلب که در زمين هاي محکم ساخته شده اند زياد است.


در حالي که در ساختمان هاي بلند و انعطاف پذير انهايي که در زمين هاي نرم ساخته شده اند صدمات بيشتري از زله ديده اند به عبارت ديگر در زمين هاي نرم که دوره ارتعاش نسبتا بزرگ است ساختمان هاي کوتاه نتيجه داده اند و برعکس در زمين هاي سفت با دوره کوچک ساختمان هاي بلند احتمال خرابي کمتر دارند.


معايب سازه هاي فولادي


ضعف در دماي زياد:


مقاومت ساختمان في با افزايش دما کاهش يافته اگر دماي دماي اسکلت في از 500 به 600 درجه سانتي گراد برسد تعادل ساختمان به خطر مي افتد.


خوردگي و فساد ف در مقابل عوامل خارجي:


قطعات مصرفي در ساختمان في در مقابل عوامل جوي خورده شده و از ابعاد آن کاسته مي شود و مخارج نگهداري و محافظت آن زياد است.


تمايل قطعات فشاري به کمانش:


با توجه به اينکه قطعات في زياد و ابعاد مصرفي معمولا کوچک است تمايل به کمانش در اين قطعات يک نقطه ضعف به شمار مي آيد.


جوش نامناسب:


در ساختمان هاي في اتصال قطعات به همديگر با جوش – پرچ – پيچ صورت مي گيرد استفاده از پيچ و مهره و تهيه و ياخت قطعات در کارخانجات اقتصادي ترين و فني تري کار مي باشد.که در کشور ما براي ساختمان هاي متداول چنين امکاني وجود ندارد اتصال با جوش به علت عدم مهارت کافي جوش کاران استفاده از ماشين الات قديمي عدم کنترل توسط مهندس ناظر گران بودن هزينه آزمايش جوش . . بزرگترين ضعف مي باشد.


 


 


 


در اين مطلب از عمران وساخت از آرين تيس به سراغ مشکلي ميرويم که ممکن است براي بسياري از ساختمان ها پيش آمده باشد ، به طور کلي ترک ها تا حدودي مشکل ساز هستند که از لحاظ زيبايي غير قابل قبول باشند و سبب خروج سازه از حالت آب بندي شوند . حتي وجود ترک در ساختمان مي تواند بر دوام سازه اثرگذار باشد و از لحاظ سازه اي اهميت داشته باشند . اين نکته را هميشه بايد مدنظر قرار داد که از وجود ترک در داخل ساختمان و تاثير آن بر نماي داخلي ساختمان نبايد به سادگي گذشت و هر چه سريعتر بايد نسبت به بازسازي ساختمان اقدامات لازم صورت گيرد .


 


 


به طور کلي ترک‌هاي ايجاد شده در ساختمان به دو دسته زير تقسيم بندي ميشوند ؛


 


ترک غير سازه ‌اي ، معمولاً عرض و عمق اين ترک‌هاي کم است و از اهميت زيادي به لحاظ تخريب ساختمان و خطرات جاني برخوردار نيستند و يکي از دلايل آن مي توان به تغييرات رطوبت اشاره نمود .


ترک سازه‌اي ، ترک‌هايي با عرض 1/5 تا 2 ميليمتر و عمق 1/5 تا 2 سانتيمتر ترک‌هاي سازه‌ايي هستند ، که به لحاظ اهميت مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد که بعضاً موجب تخريب و آسيب‌هاي جاني نيز مي‌شوند.


 


در مواردي که ترک از نوع سازه‌اي باشد ؛ آن عضو ترک خورده مي‌بايست يا تخريب و از نو بازسازي‌ ساختمان صورت گيرد و يا اينکه در محل ترک به روش خاص دوخته شود.


موقعيت ترک در ساختمان :


 


ترک‌هاي عميق :


اين ترک‌ها گاهي به طور دائمي به وجود مي‌آيد و دليل آن نشست مرتب پي است که در اين صورت‌، بودن ساکنان در ساختمان خطرناک است.


 


ترک‌هاي ثابت :


معمولاً پس از نشست پي‌، تحرک ساختمان کم مي‌شود. اين پديده بر اثر قطع رطوبت و فشرده شدن سطح زير پيش مي‌آيد. در نتيجه‌، شکست و ترک ديوار و اسکلت بنا نيز متوقف‌ و حالت آن ثابت مي‌شود.


 


ترک‌هاي معمولي ( مويي) :


اين ترک‌ها در اثر افت‌هاي کوچک در اسکلت بنا و به واسطه نيروها و در مواردي به علت نوع مصالح اندود به وجود مي‌آيند. رطوبت‌، انقباض و انبساط حاصله در مقابل خشک شدن سطوح مرطوب‌، باعث ايجاد ترک‌هاي مويي مي‌شود.


انواع ترک در ساختمان :


 


ترک‌هاي افقي :


ترک‌هايي که در راستاي افق و در طول ديوار ايجاد مي‌شود معمولاً به دو دليل عمده بوجود مي‌آيند.


 


به هنگام اجراي ديوار، استاد کار مي‌بايست ديوار را تا ارتفاع نيمه از تراز انتهايي اجرا نمايد و پس از خشک شدن و گيرش ديوار در مرحله بعد آنرا تا تراز ارتفاعي نهايي برساند. اين ناپيوستگي در اجرا موجب نشست گرد و غبار خاک بر روي محل ناپيوسته ديوار مي‌شود. اين گرد و غبار از جنس دانه‌هاي رس ‌بوده ‌که حالت چربي دارند و در صورتي که استادکار قبل از اجراي نيمه دوم ديوار محل ناپيوستگي را از گرد و غبار نشويد پس از اجرا احتمال وجود ترک افقي در محل ناپيوستگي احتمالش ممکن است .


در صورتي که ديوار در يک مرحله اجرا شود، طبق روش توضيح داده در بند يک نباشد، ديوار کمانش کرده و يا در اصطلاح ديوار شکم مي‌دهد و موجب ايجاد ترک افقي در ديوار و در نتيجه ترک ديوار ميشود .


ترک‌هاي عمودي :


هنگامي که عمق‌ يا عرض اين ترک‌ها زياد ‌يا در اعضاي ديگر سازه همچون سقف، کف و ساير قسمت ها ، و يا اينکه در سنگ قرنيز ادامه داشته باشند به دليل اينکه ترک سازه‌ايي هستند از اهميت فراواني برخوردار است و علل ايجاد ترک‌هاي عمودي شامل موارد زير است :


 


ترک‌هاي سازه‌ايي عمودي عمدتاً به دليل نبود شناژ قايم يا کمبود آن و ايجاد فاصله زياد بين شناژها ايجاد و در اصطلاح عاميانه گويند ديوار کمر مي‌شکند.


در صورتي که پي زير ديوار حرکت کند ترک‌هاي عمودي ايجاد مي‌نمايد.


در اثر اجراي نادرست هشتگير در تقاطع ديوارها ترک‌هاي عمودي ايجاد مي‌شود.


 


ترک‌هاي مورب :


ترک‌هايي که معمولاً زاويه 45 درجه نسبت به راستاي افق دارند، به ترک‌هاي مورب معروف هستند. اين ترک‌ها اغلب در اثر نشست ديوار ايجاد شده و نشانه شکسته شدن ديوار است. اين نوع از ترک بسيار خطرناک ‌است . جهت تعيين محل نشست ديوار، در اين نوع ترک ، اولين کار معين کردن راستاي ترک است ، که براي اين منظور بايد عمود بر راستاي ترک به سمت پايين ، طرف نشست کرده ديوار را مشخص نمود.


تعمير ترک‌هاي ساختمان :


 


اساساً تعميرات ساختمان به منظور جلوگيري از به هدر رفتن منابع كه هزينه‌ي سنگيني را هم به ما تحميل مي‌كند و از طرفي امنيت جاني و رفاهي ساكنان را هم به خطر مي‌اندازد صورت مي‌گيرد. عمده علّت اصلي ترک ، که رفته رفته سبب خرابي بناها ميشود ، نشست پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاک و عملكردهاي آن ميباشد .


عامل نشست پي ساختمان را هم ميتوان ، نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني دانست . در مجموع، بر اثر حركات زمين، اسكلت بنا حركت مي‌كند و شكست‌هاي مختلف كه شامل ترك‌هاي عميق ‌يا معمولي و در مواردي به شكل مويي است، نمايان مي‌شود. در همه‌ي موارد، جهت تعمير و نگهداري بنا، پس از اطمينان كامل از اينكه نشست و يا حركت‌هاي كه موجب بروز ترک در ساختمان شده است تثبيت شده است ، با لحاظ كردن نكات ايمني ، ترك‌ها را كاملاً باز مي‌كنيم ، اطراف آنها را عمق بيشتري مي‌دهيم، سپس به منظور چسبندگي بيشتر مصالح بكار رفته با محل ، محل ترك‌ها را جارو زده و مرطوب مي‌كنيم . پس از آن ، به منظور جلوگيري از ترک خوردگي دوباره اقدام به مصلح كردن ( توري گالوانيزه و آرماتورگذاري) محل ترك‌ها نموده و سپس با مصالح و مواد مناسب سطوح آنرا پر ميکنيم .


 


 


تعمير ترک‌هاي نيمه عميق :


بر اثر حركت پذيري سقف توفال كه از انقباض و انبساط رطوبت و حرارت حاصل مي‌شوند. ترك‌هايي به وجود مي‌آيد. اين ترکها را با نوک كاردک و ماله خالي مي‌كنيم، و سپس‌ آماده كشي‌‌ و پرداخت كٌشته و با پنبه زني ، ترکها را مي‌گيريم و آماده نقاشي مي‌كنيم.


 


تعمير ترک‌هاي عميق :


اطراف ترک را با تيشه مي‌تراشيم و سپس درز آن را كاملاً خالي مي‌كنيم. به كار بردن گچ دستي و كف كش كردن، درون ترک را پر و سطح آنرا با گچ آماده صاف مي‌كنيم‌. سپس با گچ كشته و پنبه آب‌، سطوح آنرا كاملاً پرداخت و آماده نقاشي مي‌كنيم. به منظور جلو گيري از خطر كپ كردن، كشته كشي را در بعد وسيعي انجام مي‌دهيم .در اين مواقع، بايد اصولي را به كار برد تا سطح ترک از اطراف به شكل پخ از گچ كاري و اندود برداشته شود تا عمق ترک در سطحي عريض پيوند شود. به اين عمل اصطلاحاً پرداخت كردن، كشته و هم سطح كردن با زمينه در گچ كاري قديمي مي‌گويند.


 


تعمير ترک در تقاطع ديوار :


ديوارها بر اثر نداشتن پيوند با هشت گير ترک مي‌خورند. در مواقعي نشست و شكست ديوارها، ترکها كاملاً باز و رويت مي‌شوند‌. در بعضي موارد، اين ترک‌ها بسيار عميق هستند، به طوري كه مي‌توان دست را در درون آنها حركت داد. در اين حالت، به صورت زير عمل مي‌كنيم ؛


سطح ترک را از دو طرف كاملاً با تيشه مي‌تراشيم، و پس از جارو كردن، سطوح آن را كاملاً مرطوب مي‌كنيم‌.


چنانچه لازم باشد، كناره‌هاي ترک را با قلم و چكش چند سانتيمتر بازتر مي‌كنيم تا نشست گچ با عمق بيشتري انجام شود.


ملات گچ تيزون را شلاقي در درون ترک مي‌كوبيم تا سطح ترک كاملاً پر شود.


پس از پر كردن ترک به شكل سرتاسري و كف كش كردن گچ تيزون، اندود گچ و خاک را اجرا مي‌كنيم.


در صورت نياز، ترک را شمشه گيري مي‌كنيم تا در سطح گچ‌كاري يكنواختي به وجود آيد.


با گچ آماده و سپس گچ كشته، سطح اندود را ‌سفيدكاري ‌مي‌كنيم و با پنبه آب زدن براي پرداخت، گچ‌كاري را خاتمه مي‌دهيم.


چنانچه در محل تقاطع ديوار ابزار گرد زده شود، يعني ماهيچه به وجود آيد، ترک مجددي پيش نخواهد آمد.


 منظور از هشت گير ؛


در اجراي تيغه هاي آجري بيشتر از 22 سانتي براي به وجود آوردن قفل و بست بين تيغه هاي عمود بر هم از آجرهاي چارک و سه قد استفاده ميکنند تا هم درز آجرها روي يک خط قايم نباشه و به قولي آجرها با هم کليد و درگير باشند و هم در آن قسمت کنج ديوارها به يکديگر اتصال داشته باشند .


 تعمير ترک نعل درگاه :


به علت‌هاي زير، نعل درگاهي و سطوح زير آن مي‌شكنند.


در اثر نشست ستون زير نعل درگاه، به علت اهرم ‌شدن آن، برش افقي به وجود آيد.


برش‌هاي عمودي به خاطر وجود پيوند و اثر نيروهاي فشاري در امتداد تير نعل درگاه و برش‌هاي طولي بعد از مقدار گير نعل درگاه به وجود مي‌آيد كه در هر دو حالت، جداره ترکها را مي‌تراشيم، باز مي‌كنيم و سپس گرد آن را مي‌گيريم‌. سپس، محل مرطوب شده را با گچ به اصطلاح تيزون (‌زودگير‌) پر مي‌كنيم و زمينه را با كشته كشي آماده مي‌سازيم و سپس ترکها را به ترتيب ترميم و تعمير مي‌كنيم.


 خطر ترک‌ها در ساختمان :


ترک‌ها يک کوتاهي و قصور واقعي و مرئي هستند.


‌ترک‌ها ظرفيت باربري سازه‌ها را کاهش مي‌دهند.


‌ترک‌ها به رطوبت اجازه مي‌دهند تا به درون سازه بتني نفوذ کرده و قابليت استفاده عمومي را تحت تاثير قرار مي‌دهند.


‌ترک‌ها خطر نفوذ کلرورها را که در معرض نمک‌هاي ذوب يخ و يخ زدگي و ذوب شدگي مداوم مهستند افزايش مي‌دهند.(مثلاً پاي ستون‌ها، پل‌ها‌، سطوح پارکينگ‌ها).


‌ترک‌ها سبب تشديد خوردگي بتن و آرماتورها شده و قابليت استفاده از سازه‌ بتني را کاهش مي‌دهند.


‌به طور کلي ترک‌ها سبب تخريب تدريجي سازه‌هاي بتني ميشوند.


عرض ترک فاصله بين لبه‌هاي ترک است که روي سطح المان سازه عمود بر امتداد ترک اندازه گيري مي‌شود. عرض ترک تنها مبناي بررسي ترک ‌نيست بلکه ضخامت و بيشتر از همه دانسيته پوشش بتني در مجاورت ترک براي حفاظت در برابر خوردگي دراز مدت بتن آرمه ضروري و مهم است.


براي محاسبه عرض واقعي ترک از ترک سنج‌ها استفاده مي‌شود. براي چنين کاري تاريخ‌، ساعت، روز، وضعيت هوا و دماي محيط و دماي سازه در طول هر اندازه گيري که براي تشخيص انجام مي‌شود مي‌بايست يادداشت شود.


در اين مطلب از به بحث مهمي که ممکن است در ساختمان   هايي که ساخته شده اند به وجود آيد پرداخته شد و در نهايت نيز به دلايل مهم آن نيز اشاره گرديد ، در مطالب ديگر از بخش سايت آرين تيس  مي توانيد مطالب مفيدي در اين باره بيابيد . اجرا مهم ترين و حساسترين بخش ساخت ساختمان است که مستم رعايت نکات اجرايي ميباشد . با انتخاب يک مدير پروژه مي توان علاوه بر مديريت در ساخت ، به شکل گيري کيفيت و استاندارد پروژه ، کاهش زمان زمان قرارداد با حفظ محدوديت هاي پروژه در کاهش هزينه هاي پروژه قدم بزرگي برداشت .


 


 


 


 


وال پست کلافي است که در طول هاي مشخص براي يکپارچه عمل نمودن ديوار به کار مي رود. اين وال پست ها سبب درگيري ديوار با اسکلت و در نتيجه استحکام ديوار خواهد شد. همان گونه که از نامش پيداست، وال پست نگهدارنده ديوار است   .


 


اين المان که معمولا به صورت يک تير-ستون طراحي مي گردد، در انتهاي سالن هاي صنعتي و به طور کل فريم هاي با دهانه بالا که انتهاي آن با ديوار پوشش مي گردد، قرار مي گيرد.


 


وظيفه وال پست ها انتقال نيروهاي حاصل از باد و زله از ديوار به فريم مي باشد که موجب عدم تخريب ديوار مي گردد. به طور عمومي اتصال آن در انتهاي متصل به فريم به صورت لوبيايي جهت مراحل نصب و بر روي فونداسيون به صورت مفصل مي باشد.


 


نقش وال پست در ديوار چيست ؟


به عنوان نگهدارنده ديوار است و سبب درگيري ديوار با اسکلت و در نتيجه باعث استحکام ديوار در برابر باد و زله مي شود و کلافي است که در طولهاي مشخص براي يکپارچه عمل نمودن ديوار بکار مي رود و معمولاً به صورت يک تير- ستون طراحي مي گردد و در انتهاي سالن هاي صنعتي و به طور کل فريم هاي با دهانه بالا که انتهاي آن با ديوار پوشش مي گردد، قرار مي گيرد.


 


و ميتواند في يا بتن آرمه باشد. و نوع في آن معمولاً بصورت پروفيل نبشي، ناوداني و يا قوطي ميباشد.


 


انواع وال پست


وال پست قائم


وال پست افقي


عملکرد وال پست در ديوار چيست ؟


دو سر اين اجزاي قائم ( که معمولاً قوطي 6*6 انتخاب مي شوند ) بايد به گونه اي مناسب در کف و سقف مهار گردند. براي اين کار مي توان قبل از بتن ريزي داخل قالبها پليت جايگذاري کرد و بعد از اتمام بتن ريزي از اين پليت ها براي جوشکاري از آنها استفاده کرد و يا ميتوان با انکر بولت اقدام به جايگذاري پليت در تيرها و ستون ها نموده و از آن براي اتصالات وال پست استفاده کرد .


 


لبه قائم تيغه ها نبايد آزاد باشد. اين لبه ها بايد به يک تيغه ديگر يا يک ديوار عمود بر آن، يا يکي از اجزاي سازه يا ستونکي که به همين منظور از فولاد، بتن آرمه يا چوب تعبيه مي شود، با اتصال کافي داشته باشد.


ستونک مي تواند از يک ناوداني حداقل نمره 6يا معادل آن از فولاد، بتن آرمه يا چوب تشکيل شده باشد. اگر طول تيغه پشت بند کمتر از 1?5 متر باشد، از لبه آن مي تواند آزاد باشد.


 


حداکثر طول مجاز ديوار غير سازه اي يا تيغه اي بين دو پشت بند عبارتست از 40 برابر ضخامت ديوار يا تيغه و يا 6 متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز ديوارهاي غير سازه اي و تيغه ها از تراز کف مجاور 3.5 متر مي باشد .


 


در شرايط فوق نيازي به اجراي وال پست قائم يا افقي نيست ولي در صورت اضافه شدن دهنه ها يا ارتفاع نياز به استفاده از وال پست مي باشد.لبه قائم تيغه ها نبايد آزاد باشد . اين لبه ها بايد به يک تيغه ديگر يا يک ديوار عمود بر آن ، يا يکي از اجزاي سازه يا ستونکي که به همين منظور از فولاد ، بتن آرمه يا چوب تعبيه مي شود، با اتصال کافي داشته باشد.


 


ستونک مي تواند از يک ناوداني حداقل نمره 6يا معادل آن از فولاد ،بتن آرمه يا چوب تشکيل شده باشد . اگر طول تيغه پشت بندکمتر از 1.5 متر باشد ، از لبه آن مي تواند آزاد باشد.


 


اجراي وال پست في در بلوک هاي سبک بتني هوادار اتوکلاو شده


ابتدا محل ورق‌هاي اتصال به کف و سقف را مطابق با محل پيش بيني شده در نقشه‌ها مشخص مي‌کنيم. پس از نصب ورق‌هاي اتصال، نوع في را به ورق پاييني و ورق بالايي جوش مي‌دهيم.


 


در يک طرف، بلوک سبک را به صورت کامل و در طرف ديگر جاي آن را از داخل بلوک توسط اره ايجاد مي‌کنيم. در صورتي که وال پست در ضخامت بلوک قرار مي‌گرفت و اگر بلوک کوچکتر از 15 سانتيمتر ضخامت داشت، محل عبور وال پست را ايجاد مي‌کنيم. در حالت دوم روي وال پست را با توري پوشش مي‌دهيم.


 


نکات اجرايي وال پست


چنانچه پروفيل وال پست ارائه شده از طرف دستگاه مشاور دوبل نبشي باشد بهتر است که در هنگام ساخت وال پست، دهانه ي آن 1سانتي متر بيشتر از ضخامت ديوار مربوطه در نظر گرفته شود، تا تيغه کاملا داخل آن قرار بگيرد. همچنين در وال پست عمودي، بايستي در فواصل يک متر به يک متر با استفاده از ميلگرد آجدار نمره 10، شاخک هايي را به قوطي يا نبشي هاي وال پست جوش داد تا گيرداري لازم بين تيغه و وال پست عمودي تامين شده و ديوار مورد نظر در هنگام وارد شدن بارهاي جانبي رفتار يکپارچه تري از خود نشان دهد.


 


جهت گيرداري بيشتر وال پست افقي، در فواصل 1 تا 1?5 متر با استفاده از ميلگرد آجدار نمره 14 و بالاتر، به سازه سقف متصل مي­ شوند. همه پروفيل هاي مورد استفاده در ساخت وال پست هاي افقي و عمودي بايستي ضد زنگ خورده و جهت اتصال بهتر بين وال پست با ديوار هاي دو طرف و همچنين جلوگيري از ترک هاي ناشي از حرکات جانبي ساختمان در مرحله نازک کاري، روي آن توري مرغي يا رابيتس کشيده شود و با سيم گالوانيزه محکم گردد.


 


 


 


 هدف اصلي  از طراحي لرزه اي افزايش شکل پذيري و استهلاک انرژي زله با ورود سازه به ناحيه غيرخطي مي باشد. تعداد بسياري از سازه هاي بتني به دليل تغيير شکلهاي ماندگار فراتر از حد مجاز و هزينه هاي زياد بازسازي پس از زله تخريب و مجددا" احداث مي شوند. جهت جلوگيري از تخريب اين گونه سازه ها نياز به مصالحي با خاصيت ابر کشساني و توانايي بازيابي تغيير شکل اوليه پس از باربرداري مي باشد.


استفاده از آلياژهاي حافظه دار شکلي در ديوار برشي بتني براي برطرف نمودن اين مشکل توسط محققين پيشنهاد شده است. ديوار برشي يا ديافراگمِ قائم، به ديواري گفته مي‌شود که براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي طراحي شده است و نقش مهمي در انتقال بارهاي جانبي ناشي از زله يا نيروي باد دارد و باعث مقاوم سازي ساختمان مي شود. دليل نام گذاري اين ديوارها به ديوار برشي از آن جهت است که قسمت عمده برش ناشي از نيروهاي جانبي را جذب و منتقل مي کنند.


انواع ديوار برشي : 


·          فولادي


اين ديوارها براي مقاوم سازي ساختمان هاي فولادي به کار مي روند و با اتصالات خود سبب مقاوم سازي  تير و ستون هاي اطراف مي شوند.


·          مرکب


اين ديوارها شامل  ورق هاي تقويت شده ي فولادي مدفون در بتن مسلح و خرپاهاي ورق فولادي مدفون در داخل ديوار بتن مسلح مي باشند.


·          مصالح بنايي


اين ديوارها شامل ديوارهاي برشي مسلح نظير ديوارهاي با آجر توخالي و پر شده با دوغاب مي باشند.


·         بتن مسلح


اين ديوارها خود نيز دو نوع هستند


·          در جا


·         پيش ساخته


انواع ديوار برشي از لحاظ شکل مقطع : 


·          مستطيل شکل با آرماتور گذاري يکنواخت در سراسر مقطع


·          مستطيل شکل با آرماتور گذاري متمرکز در دو انتهاي ديوار


·         دمبلي شکل يا I شکل


مقاوم سازي ساختمان


       يکي از روش هاي مقاوم سازي ساختمان هاي بتني اضافه نمودن ديوار برشي مي باشد. ديوار برشي مقاومت، سختي و شکل پذيري سازه را بشدت افزايش مي دهد و باعث بهبود رفتار لرزه اي سازه و کاهش تغيير شکل هاي و خسارات وارد به ديگر المان هاي بتني سازه مي گردد. در مقاوم سازي لرزه اي با ديوار برشي  چنانچه تير و ستون هاي سازه بتني قابليت تحمل بارهاي ثقلي را داشته اما تحت بارهاي لرزه اي آسيب پذير باشد اضافه نمودن ديوار برشي باعث جذب نيروي جانبي لرزه اي توسط اين ديوارها شده و از اعمال نيروها و تغيير شکل هاي لرزه اي به تير ها و ستون ها جلو گيري مي نمايد. در نتيجه اضافه نمودن تنها دو يا چهار ديوار برشي باعث کاهش آسيب پذيري تمامي تيرها و ستون ها مي گردد.


·         البته بايد توجه داشت که بعلت سختي زياد ديوارهاي برشي، معمولاً نيروهاي زيادي در فونداسيون زير آنها ايجاد مي گردد که مقابله با آنها مستم تقويت شديد فونداسيون موجود و يا اضافه نمودن شمع در پاي ديوارهاي برشي مي باشد.


   مقاوم سازي لرزه اي با ديوار برشي : 


·         اتصال ديوار برشي به سازه بايد به نحوي باشد که بتواند نيروي طبقه را به ديوار منتقل نمايد تا ديوار بتواند نيروي زله را به خود جذب کند و با سختي خود از تغيير شکل هاي جانبي ساختمان را کاهش دهد. براي اين منظور در تراز سقف ها بايد اتصالات مناسبي توسط کاشت بولت بين ديوار برشي و دال بر قرار گردد. همچنين مي توان با استفاده از کاشت بولت در تير و ستون و پوشاندن اين المان ها در بتن ديوار برشي انسجام خوبي بين ديوار و سازه موجود بر قرار نمود. همچنين آرماتورهاي ديوار برشي بايد در طبقات بصورت پيوسته باشد تا نيروهاي لرزه اي بتواند بصورت پيوسته در ارتفاع ديوار از بالا به پايين و نهايتا به فونداسيون منتقل گردد. به علت سختي بيشتر ديوار برشي نسبت به بادبند، تعداد دهانه‌هاي لازم براي تعبيه ديوار برشي کمتر از دهانه‌ هاي لازم براي بادبند است. که درنتيجه مشکلات کمتري در زمينه معماري بوجود مي‌آورد.


 


 


 


تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

آي تي : عشق من Michelle John Frank Nikki Kristen Christina Petina Kyle Stacey